Smėlynės šeimos ambulatorija didina sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą

Smėlynės šeimos ambulatorija įgyvendina projektą „Smėlynės šeimos ambulatorijos tikslinių grupių asmenims teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0011). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įstaigai suteikta iki 40.087,70 Eur (keturiasdešimties  tūkstančių aštuoniasdešimt septynių eurų, 70 ct) parama.

Smėlynės šeimos ambulatorijos infrastruktūra yra nusidėvėjusi, nepakankamai pritaikyta pacientų poreikiams. Įstaigos teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra nepakankamai kokybiškos dėl pasenusios, dažnai gendančios medicininės įrangos, prastos įstaigos infrastruktūros būklės. Šioms problemoms spręsti inicijuotas projektas, kurio tikslas – padidinti Smėlynės šeimos ambulatorijos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą Panevėžio miesto ir rajono gyventojams.
Projekto įgyvendinimo metu Smėlynės šeimos ambulatorijos patalpose numatoma atlikti paprastąjį remontą, įrengti kondicionavimo sistemą, atnaujinti esamą bei įsigyti trūkstamą medicinos įrangą, skirtą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Projekto nauda. Įgyvendinus numatytas investicijas, pagerės vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims teikiamų paslaugų kokybė ir tyrimų tikslumas, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė Panevėžio regione.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Mes esame Smėlynės šeimos ambulatorija

Rūpinamės Jūsų sveikata daugiau nei 20 metų

Apie mus

UAB Smėlynės šeimos ambulatorija

Gydytojai

Gydytojai ir Jų darbo grafikas

Registracija

Registracija pas gydytoją Epacientas sistemoje

Turite klausimų ar norite pasikonsultuoti?

Susisiekite su mumis telefonu arba elektroniniu paštu

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!
0
Kas metus apsilanko
0
Profesionalių gydytojų
0
Pacientų
0
Medicinos sertefikatų